Schade of ongeval?

Een ongeval of schade? Wat nu?Wij helpen u graag bij de opening van uw schadedossier en de verschillende stappen in de schadeafhandeling.

Geef je schade aan via KBC Touch of KBC Mobile


Meld je aan in KBC Mobile of KBC Touch en kies het domein waarvoor je aangifte wil doen (in Mobile onder 'Meer'): Wonen, Gezin, Voertuig of Onderneming. Selecteer daarna de verzekering waarvoor je schade wil aangeven.


Bijstand nodig?


Pech onderweg of heeft uw schadegeval onmiddellijk en dringend bijstand nodig? Dan kan u 24/24 en 7 dagen op 7 terecht bij het Callcenter van KBC- bijstand (VTB - VAB) op het nummer +32 (0)16 24 24 24.

Welke informatie moet u voorzien?Om u zo goed mogelijk verder te helpen, hebben we dit van u nodig:


 • De datum waarop je schade leed of van je ongeval
 • Een korte omschrijving van de schade: waterschade, glasbreuk, schade door brand, ... 
 • Foto’s en eventueel andere bewijsstukken die de schade aantonen

Bezorg ons deze informatie of geef deze door via KBC Mobile / KBC Touch of KBC callcenter (016 24 24 24), en wij doen de rest!

Bij een verkeersongeval


Bezorg ons zo snel mogelijk: 


 • Ingevuld Europees aanrijdingsformulier
 • Nummer van het proces-verbaal
 • Kopie van uw verklaring aan de politie 

Kwetsuren? 


 • Raadpleeg een arts (spoedarts of huisarts)
 • Bewaar de medische attesten, maak een kopie van alle dokters en apothekersrekeningen en een overzicht van alle kosten
 • Kreeg u het ongeval op weg van en naar het werk, verwittig dan uw werkgever. 

Word je gedagvaard voor de politierechtbank? Bezorg ons: 


 • Kopie van de dagvaarding
 • Naam en adres van uw advocaat (indien geweten)
 • Kopie van de vaststelling van overtreding (die ontvang u per post na de overtreding)

Bij een hospitalisatie


Vanaf 3 maanden voor de opnamedatum kunt u de aangift doen. U kan dit ingeven in KBC Touch of KBC Mobile of u kan bellen naar het callcenter op 016 24 24 24 (werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur).


Hou alvast volgende informatie bij de hand:


 • Naam van de persoon in uw gezin dat wordt opgenomen - AssurCard-nummer (enkel bij aangifte bij callcenter)
 • Reden (aandoening) van de opname
 • Naam van het ziekenhuis
 • Opnamedatum
 • Rekeningnummer waarop de kosten worden teruggestort

De meeste opnames kunt u aangeven in KBC Mobile of in KBC Touch:
zoals een bevalling, een ongeval, een ingreep of behandeling van ziekte.

In slechts enkele gevallen moet u bellen: zoals een hospitalisatie in het buitenland, een thuisbevalling, of als uw hospitalisatie-verzekering niet zichtbaar is in de app.